Login

Registration

Matrimonial Bureaus Online offers

विवाह क्षेत्रातील विवाह मार्गदर्शक महेश वाघ सर संचलित शुभविवाह वधू वर सूचक केंद्र पुणे महाराष्ट्र याच्याकडून shubhvivah.org या वेबसाईट उद्घाटन करण्यात आले. शुभविवाह वधू वर सूचक केंद्र हे *ना नफा ना तोटा तत्त्वावर* shubhvivah.org या वेबसाईट काम करत आहे. *वेबसाईट वैशिष्ट्य*???? ???? *मुलासाठी रजिस्ट्रेशन मोफत असेल.* स्थळांचे कॉन्टॅक्ट नंबर बघण्यासाठी प्रथम *सिल्वर पॅकेज मोफत* दिले जाईल. ???? *मुलीसाठी रजिस्ट्रेशन मोफत असेल.* स्थळांचे कॉन्टॅक्ट नंबर बघण्यासाठी प्रथम *गोल्ड पॅकेज मोफत* दिले जाईल. ???? स्थळ सोबत *ऑनलाइन चॅट* ची सुविधा. ???? *सर्व जाती धर्मातील* संपूर्ण महाराष्ट्रातील स्थळे उपलब्ध. *जलद अतिसुलभ वैशिष्टपूर्ण व सुरक्षित वेबसाईटवर आजच नोंद करा.* Shubhvivah.org *आमचा संपर्क क्रमांक:* 020-46002571